Podporte nás

Milí priatelia združenia,

všetky aktivity združenia sú na základe dobrej vôle zlepšovať, skrášľovať, čistiť,  či iným spôsobom pomáhať doline. Financovanie aktivít združenia je výhradne z príspevkov a darov. Preto sa na Vás obraciame s veľkou prosbou o podporu nášho združenia finančným darom, alebo poukázaním 2% Vašich daní pre naše združenie.  

Združenie vyvíja maximálne úsilie, aby sa Hrabovo ako lokalita mesta Ružomberok a Národného parku Veľká Fatra zveľadila. Veríme, že budeme touto cestou pokračovať aj v budúcom období a preto je pre nás potrebné aby sme získali čo najviac podporovateľov v tejto našej činnosti. Ak nás podporíte budeme Vám veľmi povďační.

Údaje pre poukázanie finančného daru 2% daní :

ZDRUŽENIE HRABOVSKÁ DOLINA
Scota Viatora 1467/13 , 034 01 Ružomberok 
IČO : 42225078
DIČ : 2023691032
Učet: SLSP, č.ú. v tvare IBAN: SK3609000000005038858937

Zachráňme rozprávkové Ľadové kráľovstvo

Ďakujeme za záchranu Ľadového kráľovstva: SK62 0900 0000 0051 6586 8038

Drahí návštevníci a priaznivci Ľadového kráľovstva. Chceme Vás poprosiť o pomoc pri záchrane rozprávkového Ľadového kráľovstva. Lockdown sa neustále predlžuje a my sme mali plánovaných už 8 termínov otvorenia podľa prezentovaných opatrení. Čakali sme dlhý čas, aby sme Vám sprístupnili jedinečnú atrakciu na Liptove, zatiaľ žiaľ neúspešne. Projekt Ľadové kráľovstvo ako nový projekt nemá žiadne možnosti získať podporu z opatrení od štátu a preto nám neostáva iná možnosť, iba poprosiť o pomoc Vás. Aj napriek podpore partnerov a našich rodín už bez Vašej podpory nedokážeme naďalej udržať Ľadové kráľovstvo pri živote. Celkovo sme už investovali viac ako 260 000 Eur a každý deň nás stojí 1200 Eur. Táto suma zahŕňa energie na chladenie stanu, prenájom technológie a techniky. Prispejte prosím OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU ZDRUŽENIE HRABOVSKÁ DOLINA kúpou lístka alebo podporou projektu na číslo účtu:

SK62 0900 0000 0051 6586 8038

Do poznámky prosím uveďte svoje meno a my Vás zaevidujeme do databázy návštevníkov, aby ste si po otvorení mohli využiť Váš vstup. V prípade, ak opatrenia budú pokračovať a my neotvoríme v tejto sezóne, Váš vstup sa prenesie do ďalšieho ročníka ľadovej výstavy. Cena vstupu na ľadovú výstavu je 12 Eur/osoba.

Ďakujeme za pomoc, vďaka Vám to zvládneme.

Štefan Červeň, predseda ZHD a riaditeľ Ľadového kráľovstva

TU si môžete stiahnúť vyplnené formuláre na podanie 2% z dane v troch variantách

- Prániká osoba ( s.r.o. , a.s. , ...)
- Fyzická soba ( SZČO, ... )
- Zamestnanec