2013


Náučný chodník Hrabovská dolina

Projekt náučného chodníka Hrabovská dolina bol zrealizovaný zo združených prostriedkov združenia a grantu Mondi SCP, a.s. 

Cieľom projektu bolo predstaviť faunu a flóru Národného parku Veľká Fatra formou pútavých informačných panelov na stanovištiach lemujúcich chodník okolo vodnej nádrže. Prechádzka v doline má okrem relaxačného charakteru aj edukačno-popularizačný rozmer. 

Vyčistíme naše Hrabovo

Združenie má jeden zo svojich cieľov ochraňovať životné prostredie a vykonávať také aktivity, ktoré pomáhajú Hrabovskej doline a jej prírode. Združenie vždy po skončení zimy a pred letnou sezónou dobrovoľne organizuje a vykonáva prostredníctvom svojich členov čistenie doliny. Nazbiera sa niekoľko desiatok vriec odpadu, ktoré sa odvezú veľkokapacitným kontajnerom preč z doliny. 

Oprava chodníka okolo priehrady

Po rokovaniach s mestom Ružomberok o zlom stave chodníka v okolí priehrady, ktorý je napr.problematicky zjazdný pre kočíky, sme upriamili pozornosť na frézovanie cesty I/18 aby zostatková asfaltová drť bola použitá aj v Hrabove. Vďaka našej aktivite mesto zrealizovalo zhutnenie povrchu chodníka makadamom a na vrch sa položila asfaltová drť ktorá je prípravou na budúcu asfaltovú cestu. 

IV. Letokrst

V poradí už štvrtý ročník podujatia mal opäť vyššiu úroveň. V spolupráci s mestom sme pripravili kvalitný program ale aj propagáciu v médiách, či pozvánku v uliciach mesta. V spolupráci s prevádzkovateľom lanovky a horskou službou bola simulovaná evakuácia kabínky lanovky zlaňovaním. Pre deti bol pripravený špeciálny program. Celé podujatie sa odohrávalo "na zemi, vo vzduchu a na vode". Symbolicky vypustením balónov z člna viceprimátorom Ing. Miroslavom Zubercom bola letná sezóna  otvorená.

Oprava brehov sedimentačných nádrží

Prvou etapou obnovy pláže na Hrabovskej priehrade bola čiastočná oprava brehov sedimentačných nádrží, ktoré boli značne narušené, znemožňovali prístup k vode a boli nebezpečné najmä pre deti. V spolupráci s mestom sa podarilo tento havarijný stav na nejakú dobu odvrátiť.