2014


Centrálny informačný panel

Po dohodne s mestom Ružomberok združenie vybudovalo z vlastných zdrojov centrálny informačný panel, ktorý nahradil staré neestetické,  nefunkčné  a rozptýlené reklamné pútače v blízkosti parkoviska. Na paneli okrem prevádzok v Hrabove je vyobrazená prehľadná kreslená mapa doliny.

Vyčistíme naše Hrabovo

Opäť pred letnou sezónou sme vyčistili dolinu od odpadkov aby sa návštevníci cítili príjemne a zároveň aby nádherná príroda Hrabova netrpela. Akcia s množstvom vykonanej dobrovoľnej práce sa vydarila.

Vybudovanie multifunkčného ihriska pod hrádzou

Jedna z najväčších investičných akcií v doline za posledné roky. Okrem združenia sa na investícii podieľali mesto a spoločnosť Mondi SCP, a.s. Ihrisko je súčasťou plánu rozvoja doliny a dodáva doline jej športový rozmer. Ihrisko pod hrádzou je určené pre širokú verejnosť  vybudované s profesionálne pripraveným trávnikom, oplotením, lavičkami a osvetlením. Starostlivosť a prevádzku ihriska zabezpečuje Združenie Hrabovská dolina.

V. Letokrst 

Už piaty Letokrst otváral sezónu v Hrabove. Na podujatie na ktoré sa tešili nielen Ružomberčania ale všetci návštevníci Hrabova, či Liptova. Súčasťou Letokrstu bolo zorganizovanie podujatia Tvrďák, vďaka ktorému do doliny prišli návštevníci nielen zo Slovenska za dobrodružstvom a spoznaním jednej krásnej destinácie akou Hrabovo - Malinô Brdo jednoznačne je.

Tvrďák

Bež, plaz sa, preskakuj, broď sa, prenášaj,....ale najmä prekonaj sám seba. Podujatie pre všetkých odvážlivcov, ktorí sa neboja vody, blata, chladu. Akcia zviditelnila dolinu a lokalitu doteraz asi najvýznamnejším spôsobom. Množstvo účastníkov a množstvo divákov si odnieslo neskutočný adrenalínový zážitok. 

Oprava kúpacej časti priehrady a terénne úpravy pláže

Jedinečná horská pláž vybudovaná ešte v čase výstavby priehrady už mala najlepšie dni za sebou. Bolo treba vyčistiť pláž, opraviť dno kúpacej časti priehrady,  vyspraviť špáry medzi panelmi na dne, vybudovať zábradlia a schodíky do vody, terénne úpravy, vydrenážovať pláž, spevniť breh. 

Vďaka týmto aktivitám sa počas leta opäť vracia radosť a pohoda na hrabovskú pláž ktorá k stredisku a Ružomberku neodmysliteľne patrí.