2015


Vybudovanie fitnes chodníka (kyslíkovej trasy)

V spolupráci s mestom Ružomberok a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Liptov sa podarilo vybudovať trasu po obvode Hrabovskej priehrady, ktorá pozostáva z viacerých precvičovacích stanovíšť vrátane inštrukčných panelov. Cieľom vybudovania trasy bolo rozšírenie ponuky doliny pre rekreačných športovcov pre ktorých je najlepšou telocvičňou príroda. 

Piráti v Hrabove